Je predovšetkým súkromie, priestor na vaše otázky, príprava len pre vás, možnosť hľadať individuálne riešenia...

 

Je formou 2-3 stretnutí, v rozsahu 6-7 hodín, zväčša u budúcich rodičov doma. Stretnutia naplánujeme po vzájomnej dohode. Pri príprave používame video ukážky a rôzne iné pomôcky. Spoločne si vyskúšame polohy pri pôrode, dýchanie.

 

Výhodou individuálneho prístupu je, že sa môžme viac povenovať témam, kotré vás špeciálne zaujímajú, nemusíme dodržiadať "timing" kurzu. Obsah prípravy vždy prispôsobujeme okolnostiam.

 

Venujeme sa príprave na pôrod, na dojčenie a šestonedelie. Všetky potrebné informácie sú zhrnuté v "štúdijnom" materiále. Súčasťou prípravy je aj príprava partnera, ako sprevádzajúcej osoby pri pôrode.

Takisto je individuálna príprava vhodným riešením pre maminky, ktoré majú prebiehajúce rizikové tehotenstvo.

 

Ak chcete, môžte sa prípadne dohodnúť s ďalším párom a prípravu absolvovať spolu s nimi. S luďmi, ktorých poznáte.